MENU

De belangrijkste veranderingen in de woninghuurwet

Sinds 01/01/2019 is de woninghuurwet een Vlaamse materie, en niet langer een federale. Enkel contracten ondertekend na 1 januari 2019 vallen hieronder. De bepalingen zijn van dwingend recht, zodat partijen er niet zo maar van kunnen afwijken. Wat verandert er ? Fortum Vastgoed licht de belangrijkste veranderingen voor u toe.

​1. Huurwaarborg

Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de huurwaarborg. De verhuurder kan een huurwaarborg eisen van 3 maanden. Ondertussen is de wetgever bezig met de voorbereiding van mogelijkheid tot een huurwaarborglening.

Indien de huurwaarborg niet op een geblokkeerde rekening staat, voorziet het decreet in een sanctie.

Light Falls Melle 2
Smlk 1

2. Opzegmogelijkheden voor de verhuurder

De opzegmogelijkheden voor de verhuurder worden in belangrijke mate aangepast.

Als de verhuurder het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken, kan de verhuurder de overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Ook in het geval van grondige renovatiewerken kan een verhuurder te allen tijde opzeggen mits een vooropzeg van 6 maanden (ten vroegste na 2,5 jaar) en mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Een opzeg door de verhuurder zonder motief kan op het einde van de eerste en tweede driejaarlijkse periode mits een vooropzeg van 6 maanden en een vergoeding van 9 respectievelijk 6 maanden huur.

3. Huurovereenkomst van korte duur

Bij een huurovereenkomst van korte duur (maximum 3 jaar) veranderen de opzegregels in het voordeel van de huurder. De huurder kan altijd vervroegd opzeggen mits een opzegtermijn van drie maanden. Bovenop de vooropzeg is een vergoeding verschuldigd van anderhalve, een hele of een halve maand huur, naargelang men opzegt in het eerste, tweede of derde jaar. De verhuurder kan niet vervroegd opzeggen.

Residentie Sluizeken Verhuur

Wenst u graag met ons samen te werken voor uw verhuringen, of voor andere vastgoedgerelateerde zaken?

Contacteer Fortum Vastgoed
Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer

Meer inspiratie, direct in je inbox

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van First Friends. Schrijf je in voor onze driewekelijkse nieuwsbrief, boordevol exclusieve lifestyletrends, speciale acties en nieuws van onze partners.

  • Dit is een verplicht veld.
  • Dit is een verplicht veld.
  • Dit is geen geldig e-mailadres.